Vyhlásenie o prístupnosti

Webové sídlo WWW.DIGISKOLA.SK je sídlom Národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré spĺňa všetky základné štandardy prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy určené Výnosom o štandardoch pre IS VS č.312/2010 Z.z..

Webové sídlo je vytvorené s ohľadom na maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť. Webové sídlo je prístupné aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádných štýlov (CSS), s miernym obmedzením aj pri Java a JavaScript sekvencií. Je definované v relatívnych jednotkách a jeho obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.

Mnoho súborov na tomto sídle je publikovaných vo formáte *.PDF z opodstatnených dôvodov, najmä preto, že obsahujú typografické prvky i formátovanie, ktoré webový formát XHTML nepodporuje, alebo sú príliš veľké a výhodnejšie je ich stiahnutie používateľom na vlastný počítač. Pre zobrazenie týchto dokumentov je potrebné mať nainštalovaný prehliadač Adobe Reader, ktorý je voľne šíriteľný a je ho možné stiahnuť z webu spoločnosti Adobe. Ďalšie súbory sú vo formáte *.RTF, ktoré je možné zobraziť a editovať vo väčšine bežne používaných textových editoroch. Súbory zverejnené vo formáte *.xml je možné editovať v akomkoľvek tabuľkovom kalkulátore na svojom počítači.

V prípade akýchkoľvek problémov s dostupnosťou webového sídla kontaktujte technickú správu webu dostupnú v pätičke každej webovej podstránky.